Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
„СМИСЪЛЪТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ Е ДА ОСТАВИМ СВЕТА ПО-ДОБЪР СЛЕД НАС” Проф. д-р Лъчезар Цоцорков

На 16 май 2017 г. ни напусна проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Управителния съвет на фондация „Цоцорков род”.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е един от основните инициатори за провеждането на Първата родова среща на Цоцорковия род през 2001 г., като е двигател за развитието на тази идея и превръщането й в родова традиция. Той е един от инициаторите, учредителите и дарителите за създаването на фондация „Цоцорков род“ и е избран за председател на нейния Управителен съвет от основаването й през 2011 г.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД – най-голямото и структуроопределящо предприятие в община Панагюрище и Пазарджишка област, едно от водещите индустриални предприятия в страната, лидер в българския рудодобив. Носител е на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина – първа степен“. Почетен гражданин е на Панагюрище и на Стрелча. Носител е на престижната награда „Мениджър на годината`2009“. Инициира, реализира и подпомага многобройни проекти в община Панагюрище и страната в областта на образованието, здравеопазването, спорта, научните изследвания и екологията. Като меценат на културата многократно е удостояван с наградата „Златен век“ от Министерството на културата. Носител е на наградата „Оборище“ на Сдружението на възрожденските градове за проектите, насочени към опазване на националната ни памет и идентичност. Един от най-ярките дарителски проекти, реализирани с негова подкрепа, е за изграждането на уникалната зала трезор за Панагюрското златно съкровище в Историческия музей – Панагюрище. Сред многобройните дарителски проекти, инициирани и финансирани от него, е и издаването на двойния музикален албум „Музикално съкровище от Панагюрище“, съхранил за поколенията народните и бунтовни песни от родния Панагюрски край. Благодарение на подкрепата на проф. Цоцорков са издадени десетки книги и са осъществени редица творчески проекти, осигурени са стипендии за деца с изявени дарби, подпомогнати са много нуждаещи се хора от община Панагюрище и страната. Той вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след нас и последователно отстояваше това кредо.

 

Като един от най-изявените бизнес лидери в страната проф. д-р Лъчезар Цоцорков има водеща роля в редица браншови и бизнес организации. През 1981 г. е избран за председател на Туристическо дружество „Бунай” – Панагюрище, и заема този пост на обществени начала в продължение на 20 години, като впоследствие е почетен председател. През 1991 г. става един от учредителите на Българската минно-геоложка камара, като досега е преизбиран за неин председател. От 1992 г. до 2012 г. е член на Управителния съвет на Българска стопанска камара, член е на Съвета на директорите на Атлантическия клуб. Той е един от учредителите и първи председател на Индустриален клъстер „Средногорие мед“ - Пирдоп, и на Сдружение на предприемачите - Панагюрище. От 2000 г. членува в Ротари клуб - Панагюрище. Като изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД и председател на Българска минно-геоложка камара активно участва в работата на ЕВРОМИН, Европейския делови конгрес, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и други бизнес асоциации и неправителствени организации. През 2010 г. е инициатор за създаването на „Реформ Юнион Клуб“ - София, и е избран за негов първи председател. Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес – Варшава. Участва в Управителните съвети на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на Българския национален минен комитет от 1994 г. Действителен член е на Международната академия по минерални ресурси – Москва, и на Международната академия по екология и безопасност на труда – Санкт Петербург, чуждестранен член на Руската минна академия – Москва, и на Международната фондация „Карл Дуисберг” – Германия. Има множество публикации в български и чуждестранни научно-технически издания, както и регистрирани патенти и рационализации. Издава книга по фирмено управление и защитава докторска дисертация пред Висшата атестационна комисия на тема „Основи на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси“ през 2000 г. От 2014 г. е почетен професор на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“. Изнася лекции по корпоративно управление пред студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ и Нов български университет. Член е на настоятелството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. През 1996 г. посещава Божи гроб в Йерусалим и става втория хаджия в Цоцорковия род. Издава автобиографичната си книга „60 мига от моя живот“ през 2009 г. Проф.д-р Лъчезар Цоцорков е първият българин и първият ротарианец, стъпил на двата полюса на Земята и издигнал там националния флаг на Република България и знамената на Община Панагюрище, Българска минно-геоложка камара, „Асарел-Медет“АД и Ротари клуб – Панагюрище. Той стъпва на Северния полюс на 12 юли 2012 г. в състава на международна експедиция, на 15 декември 2014 г. и на Южния полюс, където се присъединява към 23-ата Българска антарктическа експедиция на остров Ливингстън.

 

ДЪЛБОК ПОКЛОН!

ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В СЪРЦАТА НИ И ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА!

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище