Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА : ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ЦОЦОРКОВИЯ РОД И ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

УТВЪРДИЛ :

Председател на УС

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА : ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ЦОЦОРКОВИЯ РОД И ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ; ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, НА ИНВАЛИДИ И/ИЛИ ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖИ И СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦОЦОРКОВИЯ РОД

 

 

Председател :

Ирина Ботева – изп. директор на фондацията

Членове :

  1. Кмет на Община Панагюрище или упълномощено лице /зам. кмет по хуманитарната дейност или директор на дирекция „Култура, образование и социални дейности”/
  2. Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище или упълномощено лице
  3. Управител на МБАЛ „Събо Николов”
  4. Инж. Димитър Л. Цоцорков – икономист, член на Цоцорков род
  5. Светла Д. Цоцоркова – режисьор, член на Цоцорков род
  6. Светомир Д. Цоцорков – музикант, член на Цоцорков род
  7. Дочка Н. Атанасова – педагог, член на Цоцорков род
  8. Д-р Борислав Д. Атанасов – лекар, член на Цоцорков род

 

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище