Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
25 ПАВЕЛ СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

25 ПАВЕЛ СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ - десятник от Априлското въстание. Бил е търговец и земеделец. Женен за КУНА ЦОЦОРКОВА и имат шест деца: 251 СТОЙКО, 252 ТОТА, 253 АТАНАС, 254 ДОНА, 255 СТОЯН и 256 АНКА.

 

251 СТОЙКО ПАВЛОВ ЦОЦОРКОВ, най-големият син на Павел Цоцорков и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден в Панагюрище. Пъроначално работил като учител по музика в родния си град, след което се мести да живее и работи в Пловдив, където продължава да упражнява професията си. Оженва се за АНКА ЦОЦОРКОВА, която е учител по география. Имат една дъщеря - АНИНА.

252 ТОТА ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА, второто по големина дете на Павел Цоцорков и внучка на хаджи Стойко Цоцорков. Работила е като машинописка в Министерство на земеделието. Тота Цоцоркова е починала.

253 АТАНАС ПАВЛОВ ЦОЦОРКОВ е третото дете на Павел Цоцорков и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Атанас Цоцорков се е занимавал с търговия и земеделие. Женен за БЛАГА ЦОЦОРКОВА. Тя е работила в завод „Бунай", а понастоящем е пенсионер и живее в гр. Пловдив. Имат дъщеря ВЕРЖИНИЯ ЦОЦОРКОВА, родена на 27.01.1935 г., работила като държавен служител, в момента е пенсионер. Омъжена за КОЛЬО СТОЙКОВ, имат син ДИМИТЪР и двама внука: НИКОЛА и САВА.

254 ДОНА ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА е четвъртото дете на Павел Цоцорков и внучка на хаджи Стойко Цоцорков. Работила е като шивачка в завод „България" - Пловдив. Омъжена за НИКОЛА АТАНАСОВ. Има двама сина: СПАС и ПАВЕЛ. СПАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ е роден на 11.08.1947 г., женен за ВАСКА АТАНАСОВА и имат две дъщери - ДОННА и НИКОЛЕТА, внуци КОНСТАНТИНА и ДИМИТЪР и правнуци - МАРК И ДЕЙВИД, деца на КОНСТАНТИНА. ПАВЕЛ НИКОЛОВ АТАНАСОВ е роден на 2.10.1953 г„ женен за ДИНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА и имат син НИКОЛАЙ и внучка НИКОЛ.

256 АНКА ПАВЛОВА ПЕЕВА /по баща Цоцоркова/ е последното дете на Павел Цодорков и внучка на хаджи Стойко Цоцор-ков. Работила е в Завод за хладилна техника „Антон Иванов" - София. Омъжена за СТЕФАН ПЕЕВ и има син СИМЕОН, роден на 29.08.1952 г. Симеон е женен за МАЯ САВОВА ПЕЕВА, родена на 13.05.1954 г. и имат дъщеря АНИНА - икономист, и син СТЕФАН, също икономист.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище