Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
241 СТОЙКО СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ

 

241 СТОЙКО СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ, син на СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, е роден на 14.02.1925 г. в Панагюрище. Завършва средно образование в родния си град. Работи като служител в Топливо, както и в Булгарплод като началник отдел Транспорт, където се пенсионира. На 22.12.1952 г. се жени за ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА. Имат две дъщери: РАДКА и МАРИЯ. Умира на 19.10.2004 г.

 

ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Добрева/ е родена на 2.01.1932 г. в с. Поибрене, Панагюрско. Завършва средно образование в Професионална гимназия по лека промишленост. Работи като служител в ДЗС, след това работи в ДИП „Тодор Каблешков", където се пенсионира през 1987 г.

2411 РАДКА СТОЙКОВА БОНЕВА /по баща Цоцоркова/ е родена на 18.06.1954 г. Завършва СПУ „Нешо Бончев", след което завършва агрономство във ВСИ - Пловдив. Първоночално работи като счетоводител в Изчислителен център - Пловдив, а понастоящем е счетоводител в частна фирма. Омъжена за МАНОЛ ЖЕЛЯЗКОВ БОНЕВ, роден на 23.05.1953 г. в гр. Ямбол. Има средно специално образование. Работи в „Марица -Изток" ЕАД. Имат син ЖИВКО.

ЖИВКО МАНОЛОВ БОНЕВ е роден на 8.02.1977 г. в гр Пловдив. Завършва Технически университет - София и работи като старши проектант в частна фирма в гр. Пловдив. Женен е за ЛИЛЯНА БОНЕВА и имат дъщеря ЖИВКА, родена на 31.12.2009 г.

2412 МАРИЯ СТОЙКОВА РАЛИНОВА /по баща Цоцоркова/ е родена на 20.04.1958 г. в гр. Панагюрище. Завършва СПУ „Нешо Бончев" и Полувисш медицински институт - Пловдив, специалност „Медицинска сестра". Понастоящем работи като медицинска сестра в ОДЗ „Звънче". Омъжена е за ЛЮБОМИР БОРИСОВ РАЛИНОВ, роден на 21.09.1950 г. в гр. Ветрен, Пазарджишка област. Завършва Икономически техникум - Пазарджик и Шуменския педагогически институт. Работи като учител по в ТМП „Иван Манев", понастоящем Професионална гимназия по техника, лека промишленост и стопанско управление, където се пенсионира през 2010 г. Избиран е за Учител на годината на гр. Панагюрище. Имат две деца - БОРИСЛАВ и ЦВЕТЕЛИНА.

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ РАЛИНОВ е роден на 29.04.1980 г. Завършва средно образование в ТМП „Иван Манев" в родния си град. В момента е студент в Технически университет - София. ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА РАЛИНОВА е родена на 11.08.1988 г. Завършила е СПГ „Атанас Буров", специалност „Данъчен и митнически контрол". В момента работи в „Райна Княгиня-П" ООД.

 

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище