Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
244 САВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА

244 САВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА /по баща Цоцоркова/. Родена е на 27.11.1917 г. Работила е като домакин на ресторант в София. Омъжена за ТОДОР ОГОРЕЛКОВ - военен. Имат двама сина - СТОЯН и СИМЕОН. Сава Огорелкова умира на 21.03.2003 г.

 

СТОЯН ТОДОРОВ ОГОРЕЛКОВ, син на Сава Огорелкова и внук на Симеон Цоцорков. Роден е на 1.09.1937 г. в София. Завършва статистика във ВИИ „Карл Маркс" /сега УНСС -София/ и работи в Централно статистическо управление. През 1967 г. е поканен да работи в МВР, където създава отдел Архив на МВР. Понастоящем е пенсионер, полковник от МВР.

СИМЕОН ТОДОРОВ ОГОРЕЛКОВ, син на Сава Огорелкова и внук на Симеон Цоцорков. Роден е на 18.09.1940 г. в София. През 1961 г. завършва КНВА „Георги Димитров" - Шумен, специалност „Земна артилерия". Специализира в Русия, където завършва Военно-техническа академия, специалност „Инженер по ракетни техники". Един от пионерите на създаването на ракетните войски в България. Подготвя, проверява и настройва двигателя на първата българска ракета Р-300 на полет 295 км. Пенсионира се като полковник от Българската армия, като заместник-началник на Управление „Доставки и поръчки". Женен за ВАЛЕНТИНА ОГОРЕЛКОВА, химик, работила като завеждащ Лаборатория във Физико-химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", понастоящем пенсионер. Имат дъщеря МИРОСЛАВА.

МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА е родена на 10.08.1972 г., Доктор на науките по генетика в Инсбрук - Австрия. Жител на Канада. В момента работи в Европейска лаборатория по генетика в Барселона. Омъжена е и има дъщеря Алена, родена на 6.02.2011 г.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище