Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
243 СТОЙКА СИМЕОНОВА ТОШЕВА

243 СТОЙКА СИМЕОНОВА ТОШЕВА /по баща Цоцоркова/ -най-голямата дъщеря на Симеон Цоцорков. Родена на 20.03.1913 г. Омъжена за НИКОЛАЙ ТОШЕВ от София. Работила в разсадник за цветя. Има 2 дъщери - Людмила и Иванка. ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЕЛ ГАНИМИ /по баща Тошева/, дъщеря на Стойка Тошева и внучка на Симеон Цоцорков. Родена е на 26.10.1943 г. Завършила Средно училище за рехабилитатори. Работила като лаборант. Омъжена за ГАНИМ ЕЛ ГАНИМИ от Ирак - секретар в посолството на Ирак в България. Имат две деца - дъщеря Жанет и син Енис.

ЖАНЕТ ЕЛ ГАНИМИ, дъщеря на Людмила Ел Ганими и внучка на Симеон Цоцорков. Родена през 1967 г., завършва Американския университет в Благоевград, живее в Багдад, Ирак. Омъжена е и има две деца - ФАХЕД и ЛИНДА. ЕНИС ЕЛ ГАНИМИ, син на Людмила Ел Ганими и внук на Симеон Цоцорков. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Работи като управител на „Хапи Дриймз" ЕООД. Женен и има син МАКСИМ, роден през 2010 г. ИВАНКА НИКОЛОВА МИНЧЕВА /по баща Тошева/, дъщеря на Стойка Тошева и внучка на Симеон Цоцорков. Родена е на 30.11.1945 г. След завършване на средното си образование работи в Полиграфически комбинат „Димитър Благоев", след което остава да се грижи за семейството си. Омъжена за МИНЧО МИНЧЕВ - секретар на БЗНС до 1990 г. Имат дъщеря ГАЛИНА. ГАЛИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА е родена през 1972 г. Завършва икономика в УНСС - София. Работи в банковата сфера в САЩ. Омъжена в САЩ и има син Мартин, роден през 2002 г.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище