Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
24 СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

24 СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ - десятник от Априлското въстание. Роден през 1876 г. и живял в Панагюрище. Занимавал се е с търговия. Женен за РАДА СЛАВОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Длъгнекова/ и имат пет деца: СТОЙКА, АНА, САВА, СТОЯН, СТОЙКО. Симеон Цоцорков е починал през м. октомври 1942 г.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище