Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
232 СТОЙКО СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ

232 СТОЙКО СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЯН ЦОЦОРКОВ и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден в гр. Панагюрище на 20.11.1934 г. През 1953 год. завършва Панагюрската гимназия, след което започва работа в „Строй район" гр. Панагюрище. През 1968 год. завършва механотехникум „К. Цоловски" - гр. Пловдив, специалност „Технология на машиностроенето". От 1964 год. работи в МОК „Медет", като машинен шлосер в обогатителна фабрика „Медет". На 12.12.1965 г. се жени за Стоянка Петрова Цоцоркова.

От 1972 год. до пенсионирането си през 1995 год. работи в „Завод за оптика" - гр. Панагюрище като монтьор на оптически машини и завежда охрана на труда и противопожарна охрана. Има син СТОЯН.

 

 

 

 

СТОЯНКА ПЕТРОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Костуркова/ е родена на 07.09.1937 г. в Панагюрище в семейството на Стояна и Петър Костуркови. През 1960 г. завършва Икономическия техникум в гр. София, специалност „Счетоводство". За кратко време работи в Държавна хавлиена фабрика „Оборище" - гр. Панагюрище. От 1960 год. до 1972 г. работи в „Окръжно търговско предприятие" - клон Панагюрище, МОК „Медет" и в детски дом „Павел Бобеков" като счетоводител. През 1972 год. постъпва на работа в Общински народен съвет, където до пенсионирането си работи като счетоводител. Починала на 04.12.2008 г. вгр. София.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище