Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
2242 Д-р БОРИСЛАВ ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ

2242 Д-р БОРИСЛАВ ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ е син ДОЙЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и правнук на Хаджи Стойко Цоцорков. Роден е на 7.02.1947 г. в Панагюрище. Завършва Висшия медицински институт в София. Придобива специалностите „Вътрешни болести" и „Кардиология". Специализира в Париж. Работи като лекар-орди-натор, а от 1984 г. до пенсионирането си през 2010 г.но отделение на МБАЛ „Събо Николов". Внедрява съвременни дейности и терапевтични стратегии в лечението на вътрешн е завеждащ-началник на Вътрешите и сърдечно-съдовите заболявания. Изгражда интензивен и диагностичен сектор в отделението. Женен за АНЕТА АТАНАСОВА. Имат две деца АНЕТА и ДОЙЧИН.

 

 

 

 

 

АНЕТА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА, съпруга на д-р Борислав Дойчев Атанасов. Родена на 26.01.1950 г. в Панагюрище. Правнучка на опълченеца Марин Табашки. Завършва средно образование в СПУ „Нешо Бончев" в Панагюрище. Продължава образованието си в ИДНУ „Н. Крупская" - гр. София. Работи като детска учителка, методист, специалист ПНО в ОбНС - Панагюрище. През 1982 г. защитава II ПКС в ИПУУ - гр. Ст. Загора. През 1988 г. завършва ПУ „П. Хилендарски" - гр. Пловдив, специалност „Предучилищна педагогика". Работи като зав. Квалификация в Ритон - гр. Панагюрище. Завършва професионалния си път като детска учителка в ОДЗ „Райна Княгиня" в града. Със съпруга си отглеждат, възпитават и дават възможност на двете им деца Ани и Дойчин да получат много добро образование. С много любов се грижат за внуците си Мила и Николай.

 

 

 

22422 АНЕТА БОРИСЛАВОВА АТАНАСОВА е родена на 3.02.1973 г. в гр.София. През 1992 г. завършва с отличие езикова гимназия „Бертолт Брехт" -гр. Пазарджик, където изучава немски (като първи западен език), английски и руски език. През 1998 г. завършва Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Немска филология", като придобива образователно-квалификационна степен „магистър" по немски език и литература. Специализира в Щутгартския университет. Има следдипломна квалификация в УНСС - специалист „Маркетинг, реклама и бизнес комуникация". От 1998 г. до 2006 г. работи във фармацевтични компании, а през 2006 г. е мениджър в компании, свързани с електронните комуникации. В момента работи в Sitel Bulgaria - мениджър обслужване на клиенти за Microsoft за Австрия, Германия и Швейцария. Омъжена, с две деца - МИЛА, родена на 16.09.1994 г., учи в НПМГ - гр. София, и НИКОЛАЙ, роден на 09.12.2003 г., ученик в ЧОУ „Св. София" - гр. София.

 

 

Мила  Николай

 

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище