Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
22 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

22 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е роден през 1868 г. Син на десятннка от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Едва 8-годишен става свидетел на славните и кървави дни на Април 1876-а година. И през целия си живот живее със спомените за героизма на своя баща, за подвига на панагюрци и ги предава на своите деца.

Буден и предприемчив, той се занимава с търговия на едро и на дребно, има собствена бакалия, член е на Содоли-монадената кооперация и на Лозаро-винарския съюз. Атанас се жени за ПЕТКА ДОЙЧЕ ДЕЛИРАДЕВА - родена през 1876 г., издънка на стар и буден панагюрски род. Раждат им се 4 дъщери и един син : 221 СТОЙКА, 222 МАНА, 223 ПАНА, 224 ДОЙЧО и 225 МАРИЯ. Атанас Стойков Цоцорков умира през 1944 г., а Петка Дойчева Цоцоркова - през 1953 г.

 

 

Първи ред, седнали, от ляво на дясно: Мана Цоцоркова /по мъж Каракашева/, Петка Цоцоркова, Атанас Цоцорков, Стойка Цоцоркова / по мъж Паланкалиева/, Цвятко Паланкалиев /съпруг на Стойка/ Втори ред, прави, от дясно на ляво: Пана Цоцоркова /по мъж Копрившка/, Мария Цоцоркова /по мъж Господинова/, Дойчо Цоцорков, Цветанка Цоцоркова /съпруга на Дойчо/, Атанас Паланкалиев /син на Стойка и Цвятко Паланкалиеви/Деца: най-omnped правото момиче е Парашкева Копрившка /дъщеря на Пана и Никола Копрившки/ вляво с куклата е Атанаска / дъщеря на Пана и Никола Копрившки/, вдясно седналото момиче е Мария Паланкалиева /дъщеря на Стойка и Цвятко Паланкалиеви/.

 

 

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище