Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
1132 Д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ

1132 Д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ е роден в гр. Панагюрище на 16 октомври 1945 г. Неговият баща ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е основател на читалищното кино и пионер на техническия прогрес в града. Негов прадядо по майчина линия е Стоян Пупеков - един от героите на Априлската епопея през 1876 г. Майка му ТОТКА ПУПЕКОВА е учителка и една от най-изявените актриси на панагюрското читалище „Виделина".

Лъчезар Цоцорков завършва средно образование в СПУ „Нешо Бончев" в родния си град през 1964 г. През 1971 г. завършва висше инженерно образование във ВМЕИ - гр. София, специалност "Минни машини". Има специализации по английски език, специализира маркетинг в Австрия и Япония, а през 1994 г. специализира мениджмънт в Българо-американския център по мениджмънт в София. През 1997 г. излиза неговата книга „Основи на фирмената култура" и е зачислен на свободна докторантура към МГУ „Свети Иван Рилски" - София.

 

През 2000 г. защитава докторат на тема „Основи на фирмената култура в минно-обогатителните комплекси". По своето съдържание и структура тази книга е единствена в българската промишленост. Тя е иновативно решение за систематично разкриване и оползотворяване на вътрешнофир-мените предпоставки и шансове. В разработката са отразени редица характерни особености на „Асарел-Медет", които са индикатори за положително и перспективно развитие на предприятието.

Трудовата и производствената си дейност д-р инж. Лъчезар Цоцорков започва в Ремонтно-механичния цех на МОК „Медет", където започва работа като стипендиант на предприятието. От 1973 г. до 1978 г. включително е на обществена работа в град Панагюрище и МОК „Медет". От 1979 г. до 1985 г. е Директор на Завод „Оборище" - гр. Панагюрище, през което време изгражда и модернизира предприятието на нова площадка в гаровия район. От 1986 г. е Главен директор на МОК „Асарел-Медет", а от 1991 г. до момента е Изпълнителен директор на „Асарел-Медет" АД. През 1998 г. заедно със свои колеги от предприятието основава инвестиционно дружество „Асарел-Инвест"АД, което с мажоритарното участие на австрийската компания „Фьост Алпине Интертрейдинг" успешно участва в приватизацията на „Асарел-Медет"АД. През 1999 г. става Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Асарел-Медет"АД. Под негово ръководство дружеството успешно се преструктурира и модернизира, прилагайки най-добрите европейски и световни практики. През 1999 г. той е инициатор за въвеждането на интегрираната система за управление в „Асарел-Медет" и дружеството по късно получава първия в българския минен бранш сертификат по стандарта за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд в съответствие на международните стандарти.

През 1996 г. Л. Цоцорков посещава Божи гроб в Йерусалим и става втория хаджия в Цоцорковия род.

Мениджърската визия на д-р инж. Лъчезар Цоцорков е в основата на получения от „Асарел-Медет" Сертификат за инвеститор Първи клас - за мащабния проект за първия етап от модернизацията на производствените мощности през 2005 г. През 2006 г., заради внедрените върхови за времето техники и технологии, компанията е удостоена с наградата на БСК „Икар" за иновации. През 2007 г. дружеството е обявено за Инвеститор на годината в добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е сред удостоените с награда като Инвеститор в околната среда от Българския форум на бизнес лидерите. През 2007 г. „Асарел-Медет" е отличен като един от най-добрите български работодатели в националното проучване на Hewitt Associates, а през 2008 г. компанията е обявена и за една от най-добрите работодатели в регионалното им изследване за Централна и Източна Европа. В началото на 2009 г. дружеството е наградено като Инвеститор в обществото от Българския форум на бизнес лидерите - заради спомоществователския проект „Подкрепа за родния край". През 2009 г. „Асарел-Медет" е удостоен и с първата браншова награда за социално-отговорна компания на предприятията от минната индустрия, учредена от БМГК. През 2010 г. дружеството е отличено и с наградата на КНСБ „Прометея" - за здравословни и безопасни условия на труд, става и носител на голямата награда за социално отговорна компания на годината в националния конкурс на вестник „Пари". Под ръководството на Изпълнителния директор, на основа повишената ефективност на производството, са разработени варианти за дългосрочно развитие на компанията, което е от изключително важно значение за региона и страната.

Биографията на д-р инж. Лъчезар Цоцорков е неотменимо свързана с неговите изяви в полза на обществото. От 1981 г. е избран за Председател на Туристическо дружество „Бунай" гр. Панагюрище. През 1991 г. е един от учредителите, избран е и няколкократно преизбиран досега за Председател на Българската минна камара, в която членуват над 100 търговски дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини в България. От 1991 г. е един от учредителите и спонсорите, и е избран за член на Управителния съвет на Фондация „Оборище". От 1992 г. участва в работата на Управителния съвет на Българската стопанска камара и на Съвета на директорите на Атлантическия клуб. От 1993 г. е избран за зам.-председател на Българската стопанска камара - гр. София и зам.-председател на Регионалната индустриална стопанска асоциация - гр. Пазарджик. От 1994 г. е избран за член на УС на НТС по геология, минно дело и металургия. От 1994 г. участва в Управителните съвети на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия и на Българския национален минен комитет. От 1995 г. е избран за член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес и на Българския национален организационен комитет. От 1997 г. е избран за член на Съвета на директорите на Атлантическия клуб в България и за действителен член на Международната академия по минерални ресурси - Москва. От 1998 г. е избран за действителен член на Международната академия по екология и безопасност на труда - Санк Петербург. Чуждестранен член е на Руската минна академия - Москва, и на Международната фондация „ Карл Дуисберг" - Кьолн, Германия. През 1999 г. е един от учредителите и е избран за Председател на Сдружението на предприемачите в гр. Панагюрище. През 2000 г. става член на Ротари клуб, гр. Панагюрище.

През 2005 г. той получава званието Почетен гражданин на Панагюрище за изключителния му принос към развитието на общината. Той е избран за почетен член на Панагюрското читалище „Виделина 1865" и за член на редакционния съвет на списание ,Ниталище 1870". През периода 2005-2006 г. е един от инициаторите, учредителите и първият председател на новоучредения Индустриален клъстер „Средногорие мед" - град Пирдоп.

През 2006 г. с Указ № 301 на Президента на Република България от 19 юли е удостоен с най-високото отличие - орден „Стара планина - първа степен" за изключително големи заслуги към Република България. През 2009 г. е избран за „Мениджър на годината" като победител в националния конкурс, организиран от списание „Мениджър" и „Делойт" - България. Това признание му е присъдено за високи резултати в корпоративното управление.

Лъчезар Цоцорков се жени на 24.09.1974 г. за АТАНАСКА СТОЯНОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Грозданова/. Имат две деца - ДИМИТЪР, роден на 26.08.1975 г. и ВЕЛИСЛАВА, родена на 24.10.1988 г.

 

АТАНАСКА СТОЯНОВА ЦОЦОРКОВА, съпруга на д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ е родена в гр. Пазарджик на 26.01.1950 г. в семейството на Величка и Стоян Грозданов Витекови. Има сестра Тодорка, която е учителка по математика и информатика. Завършва средно образование в гр. Пазарджик, а през 1973 г. завършва Селскостопанската академия - София (филиал Пловдив) - специалност „Агрономство". През 1979 г. завършва специализация по „Икомоника и организация на труда" във Висшата школа за управление - София с квалификация „Мениджър по общ и социален мениджмънт". През 1974 г. е на обществена работа в Пазарджик, а след това до 1991 г. работи в АПК - гр. Панагюрище, където последователно се издига до главен специалист по „ТРЗ". През 1991 г., след конкурс, започва работа в Центъра за социални грижи - Панагюрище като главен специалист, а от 1995 г. , отново след конкурс, заема длъжността „Директор".

 

 

 

 

11322 ВЕЛИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЦОЦОРКОВА е родена на 24.10.1988 г. в гр. Панагюрище. Дъщеря на АТАНАСКА и ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВИ. Завършва с отличие Езикова гимназия „Бертолт Брехт" в Пазарджик. През октомври 2000 г. участва в Световния фестивал на изкуствата в Холивуд, Лос Анжелис, САЩ като представител на България в групата фотомодели до 12 г. Там Велислава се класира трета в света и получава медал. В момента е студентка четвърти курс в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" - специалност „Право".

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище