Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
КОНКУРС ЗА КРАЕВЕДСКО ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

„СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ - СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ ОТ МОЯ РОДЕН КРАЙ”

ЗА НАГРАДАТА НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ


По случай 135-годишнината от Съединението на България Фондация „Цоцорков род” обявява Конкурс за самостоятелно краеведско изследване на тема

„Съединението на България – събития и личности от моя роден край”.

Целта е конкурсът да даде възможност на учениците да разкрият и изразят своя творчески талант и идея. Да се събуди интересът им към историята на родния край, да провокира интерес към изследователска работа.

 

Конкурсът е предизвикателство за участницитe, използвайки въображението си да докажат, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти. Под формата на реферат кандидатът може да покаже умението си пълноценно да представи събраната и обработена от него информация.

Работите не трябва да са участвали в други конкурси.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици, които учат редовна форма на средно образование в 9, 10, 11 и 12 клас от всички училища в страната и центрове за личностно развитие.

Всеки кандидат трябва да представи творбата си, разпечатана в три екземпляра на хартиен носител и текстът да не е по-голям от 15 хил. знака обем (8 печатни страници, без приложенията). Творбата трябва да е придружена с информация за автора: име, електронен адрес, телефон за връзка, град, училище, клас.

Краен срок за предаване на творбите – 30 март 2020 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя)

РЕГЛАМЕНТ

• Темата да обхваща личности, факти и събития, свързани със Съединението на Княжество България и Източна Румелия – акт на единение в мисли, чувства и дела. Тя позволява широк спектър за творчество, отразяващо ролята на личности, факти и събития от историята.

• Използваната литература и информация да бъде посочена след края на текста.

• Разработката да бъде написана при спазване на правописните, граматическите и пунктуационните правила.

• Обемът на текста да бъде не повече от 8 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта, междуредие 1,5, стандартни полета, двустранно подравняване на текста. Приложенията – снимки, таблици, диаграми, карти и др. не се включват в обема на текста.

• Творби, получени само по e-mail без да са разпечатани на хартиен носител, няма да бъдат разглеждани.

• Конкурсните произведения ще се оценяват от комисия, съставена от учени – историци. Оценяването се извършва по точкова система, съобразно зададени критерии. В оценката присъства и кратка писмена рецензия за достойнствата и пропуските в разработките.

• Организатор е фондация „Цоцорков род”.

• Награди:

- Първа награда – 700 лв.

- Втора награда – 500 лв.

- Трета награда – 300 лв.

- 2 поощрителни награди по 100 лв. Отчитане на резултатите:

Резултатите от Конкурса „Съединението на България – събития и личности от моя роден край” ще бъдат обявени на 20 април 2020 г.

Творби на участниците се приемат до 30 март 2020 г. (с приложени 3 (три) екземпляра на хартиен носител)

на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

на адрес: Фондация „Цоцорков род”

За Конкурс „Съединението на България – събития и личности от моя роден край”

гр. Панагюрище 4 500

ул. „Георги Бенковски” № 6 (Кино „Модерен театър)

За допълнителна информация и контакти на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище