Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
11311 ДИМИТЪР СВЕТОМИРОВ ДИМИТРОВ

11311 ДИМИТЪР СВЕТОМИРОВ ДИМИТРОВ (Цоцорков), син на СВЕТОМИР ДИМИТРОВ Роден е на 18.07.1975 г в гр. София. Има висше образование в СУ „Св. Климент Охридски", Юридически факултет и има специалност „Международни отношения". Има собствена фирма за строителство и проектиране. Семеен, с дъщеря.

 

 

 

 

 

 

 

113111 МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦОЦОРКОВА, родена в София на 1.11.2005 г. Дъщеря на ДИМИТЪР СВЕТОМИРОВ ДИМИТРОВ (Цоцорков).

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище